Home

Mindfulness training

Programma’s voor leerlingen/studenten uit het PO, VO en MBO.

In groepsverband op school of op open inschrijving (individueel, in 2-tallen of kleine groepen) op een locatie buiten school.

Bekijk onderstaand de verschillende trainingsprogramma’s.

Benieuwd naar het soort oefeningen dat de trainingen bieden? Bekijk dan ook de filmpjes.

Stel vragen via het contactformulier in het menu of stuur een WhatsApp bericht.

Welkom. Mijn naam is Kim Sikking. Sinds 2008 werk ik in het (internationale) onderwijs. Steeds vaker signaleerde ik de overbelasting onder jongeren. Om die reden startte ik in 2015 met het opnemen van mindfulness oefeningen in lessen. Ik werkte als management adviseur en docent op een internationale school op Bali (Green School). Op deze school was / is mindfulness een onmisbaar onderdeel van het onderwijscurriculum.

Later inspireerde dit mij om ook in Nederland mindfulness voor jongeren aan te bieden. Sinds 2019 ben ik een gecertificeerd .b en .breathe via het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Als gevolg van de COVID-19-pandemie bied ik de trainingen, bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden, eventueel ook online aan. Er is goed ontwikkeld lesmateriaal met powerpoints en filmpjes. Tijdens de lessen krijgen de jongeren theoretische uitleg en enkele praktische mindfulness­oefeningen. Na elke les oefenen ze gedurende een week met werkbladen en meditatieoefeningen.

Voor onderwijsinstellingen is het programma geschikt voor wekelijkse studie-/mentoruren (50 minuten) op school. Gedurende de rest van de week gaan de studenten / leerlingen thuis met de oefeningen aan de slag. De programma’s zijn dus zowel ontwikkeld voor groepen studenten / leerlingen (via een onderwijsinstelling) als voor individuele jongeren (open inschrijving en op een locatie buiten school).

De trainingen zijn ontwikkeld door Mindfulness in Schools i.s.m. Oxford universiteit.

.breathe training
9-13 jaar

4 weken – Engelstalig
Early Bird (PO) / TTO 1-2 (VO)

€1000 voor onderwijsinstellingen

Vanaf 7,50 per leerling per lesuur
(max. 32 leerlingen per groep)


€100 p.p. bij individuele aanmelding
€25 per sessie (1 uur), kleine groep

Liever 1-op-1 of maatjes-training (2 deelnemers)?
€200 voor een 1-op-1 traject
€150 p.p. voor de maatjes-training

Vrijgesteld van btw

.b training
11-18 jaar

10 weken – Nederlandstalig
Tijdens studie- / mentorlessen

€1500 voor onderwijsinstellingen

Vanaf 15 per leerling per lesuur
(max. 10 leerlingen/studenten per groep)

€250 p.p. bij individuele aanmelding
€25 per sessie (1 uur), kleine groep

Liever 1-op-1 of maatjes-training (2 deelnemers)?
€495 voor een 1-op-1 traject
€375 p.p. voor de maatjes-training

Vrijgesteld van btw

De naam .breathe spreekt voor zich. De naam .b roept misschien nog wel vraagtekens op. Het staat voor ‘Stop, Adem en Zijn’. Het puntje in .b staat voor een stopmoment, in het Engels ‘full stop’, zoals de punt aan het einde van een zin. De ‘b’ staat voor ‘zijn’, zoals in het Engels werkwoord ‘to be’. Het betekent dus: stoppen, ademen en ‘gewoon’ zijn.

De .b en .breathe trainingen zijn ontwikkeld in Engeland, door Mindfulness in Schools i.s.m. Oxford universiteit, en worden daar sinds 2009 gegeven. Sinds die tijd is er redelijk veel onderzoek gedaan, echter nog niet zo veel als naar de mindfulnesstraining voor volwassenen. The Myriad Project doet grootschalig onderzoek naar het effect van mindfulnesstraining op jongeren. Onderaan deze pagina staan verwijzingen naar publicaties.

De .b and breathe trainingen zijn een meer cognitieve variant van de mindfulness training zodat jongeren handvatten krijgen om hun binnenwereld beter te begrijpen. Er is goed ontwikkeld lesmateraal met powerpoints en filmpjes. Per week is er  één (online) les. Tijdens de les krijgen de jongeren theoretische uitleg en enkele praktische mindfulness­oefeningen. Na elke les oefenen ze gedurende een week met werkbladen en meditatieoefeningen. Bekijk onderstaand twee filmpjes om kennis te maken met het soort mindfulness oefeningen dat de trainingen bieden.

De thema’s die aan bod komen sluiten aan bij de belevingswereld van tieners. Enkele thema’s zijn:
• Leren ont-piekeren
• De kracht van de gedachten
• Hoe kan je ontspannen
• De adem als anker
• De kracht van compassie en dankbaarheid
• Inzicht in de eigen stressreactie en de impact daarvan

Tijdens de training leren jongeren dus hoe ze om kunnen gaan met stress en (faal)angst, hoe ze zich gelukkiger, rustiger en meer tevreden kunnen voelen, en hoe ze zich beter kunnen concentreren en efficiënter kunnen leren. Feedback die jongeren gaven is dat ze de oefeningen direct toepassen, bijvoorbeeld voor het maken van een toets. Andere zaken die ze teruggaven was dat het niet eerder in hen opgekomen was om op deze manier naar eigen gedachten te kijken.

Wetenschappelijk bewezen effectief

Met mindfulness leren we om onze aandacht te vestigen op de ervaring van dit moment, te leven in het hier en nu, met onbevooroordeelde nieuwsgierigheid en acceptatie. Om te voorkomen dat we verzanden in het “wat is er gebeurd” of “wat zal er nog allemaal gebeuren”, leren we adequaat te reageren op wat er NU gebeurt, of dat nu positief of negatief is. Hersenonderzoek laat zien dat mindfulnesstraining de structuur en functie van onze hersenen verandert, op een grondige en betrouwbare manier, en dat we de kwaliteit van onze gedachten, onze gevoelens en aandacht voor anderen kunnen verbeteren.

Wat kan mindfulness voor je betekenen?

Bij volwassenen zie je dat ze gezonder gaan leven en zich beter gaan voelen. Het helpt iedereen, ongeacht de leeftijd, om effectiever te leren, meer helder te denken, beter te presteren en zich rustiger, minder angstig of depressief te voelen. Huisartsen verwijzen volwassenen naar de 8-weekse MBSR trainingen om zo hun stress te verminderen en om een eventuele volgende depressie te voorkomen. Het wordt steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven om het welzijn en de tevredenheid onder het personeel te vergroten, in de sportwereld om prestaties te verbeteren en bij kinderen en jongeren in scholen om het welzijn en het studeren te bevorderen.

Hoe leer je mindfulness en is het moeilijk?

Mindfulness leren is vooral een kwestie van ervaring opdoen. Stap voor stap leren we om onze aandacht heel gericht te vestigen op wat er NU gebeurt – of dat nu onze ademhaling is, de sensaties in ons lichaam, gedachten en gevoelens of alledaagse activiteiten zoals wandelen. In het begin fladderen onze gedachten heen en weer, maar door te oefenen leren we om bij onze gedachten te blijven en deze beter te sturen. Dit helpt ons om niet-helpende gedachtenpatronen, veroordelingen en impulsen te doorbreken en om plaats te maken voor meer kalmte en helpende, vriendelijke en rationele gedachten over alle aspecten van ons leven. Maar …… dit vraagt oefening!

Bron – Mindfulness in Schools & Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een vaardigheid voor het leven.

De .b en .breathe trainingen zijn ontwikkeld door Mindfulness in Schools. The Myriad project doet onderzoek naar het effect van mindfulnesstraining op jongeren. Lees hier meer over publicaties.